Sök & boka billiga flyg:

Kina

Kina

cn

Kina är - med 1,3 miljarder invånare - världens största land, sett till befolkningsmängden och det tredje största i världen, sett till ytan. Det formella namnet lyder Folkrepubliken Kina och har i sitt nuvarande skick funnits sedan 1949. Kina och dess geografiska område har förstås en historia som sträcker sig väsentligt längre bak i tiden än så. Den första dokumentationen härrör sig till Shangdynastin vars styre inleddes någon gång på 1500-talet innan Kristi födelse.

I Kina råder dock många meningar som antyder att deras historia inleddes upp till 1 500 år tidigare än så vilket skulle betyda att man här har kanske världens äldsta kontinuerliga civilisation. Dock är det ur Shangs efterträdare - Zhoudynastin - som rötterna till kinesisk kultur, litteratur och filosofi går att hitta. Därefter har en rad olika dynastier följt på varandra, fram till Qinggdynastin vars siste kejsare tvingades avgå 1912. Instabilitet förekom stundtals härefter. Sovjet började understödja den kommunistiska rörelsen som sedermera fick ledaren Mao Zedong och Japan ockuperade - 1931 och framåt - vissa delar av landet. När Japan tvingades till fullständig kapitulation vid andra världskrigets slut hade Mao och hans kommunistiska parti inget egentligt motstånd och fyra år efter krigsslutet utropades alltså den nuvarande folkrepubliken.

Efter årtionden av järnstyre, interna utrensningar, isolation och ekonomiska misslyckanden som resulterat i massvält så började Kina sakta men säkert åter öppna sig mot omvärlden i slutet av 70-talet. Detta har föranlett en explosionsartad expansion vilken medför att man numera inte resonerar om utan när Kina kommer att ta över positionen som världens största ekonomi. Denna mera öppna attityd gentemot omvärlden gör att det numera är möjligt att besöka Kina som turist på ett helt annat sätt. Den som vill få en reell inblick i detta land bör endera vistas här en längre tid eller återkomma flera gånger. Antalet städer och sevärdheter är oräkneliga med ett dussintal platser enbart på Unescos värdsarvslista. Om utvecklingen fortskrider kan Kina mycket väl även i framtiden bli världens mest besökta land.

Här kan du läsa om att skaffa visum till Kina.