Sök & boka billiga flyg:

Tjeckien

Tjeckien

cz

Tjeckien - vars officiella benämning är Republiken Tjeckien - är ett centraleuropeiskt land som gränsar till Polen (i nordost), Slovakien (österut), Tyskland (i väst och nordväst) och Österrike (söderut). Landet saknar egen direkt förbindelse till havet. Oaktat att området i sig har en rik historia, är Tjeckien som nation betraktad ung. Den fredliga separationen av forna Tjeckoslovakien ägde rum 1 januari 1993. Den nya staten har en befolkningsnivå som ligger på mellan 10 och 11 miljoner invånare.

Prag är den största staden tillika huvudstad, vilket den ju var även under Tjeckoslovakien-tiden. Arkeologiska fynd påvisar att regionen varit bebodd redan på förhistorisk tid men som land uppstod den tjeckiska - eller böhmiska - nationen någon gång under 800-talet och var sedermera ett inflytelserikt kungarike under medeltiden. Formandet av den tjeckoslovakiska staten skedde efter första världskrigets slut 1918. Efter nästa världskrigs slut hamnade det dåvarande landet inom den kommunistiska Warszawapakten . Tjeckoslovakiens hållning mot Sovjetunionen kom att bli tveeggad då Sovjet förlorade nästan 150 000 soldater för att befria Tjeckoslovakien från nazisterna men under den s.k. Pragvåren 1968 brutalt slog ner de strömningar för en öppnare och friare attityd som hade växt sig starka. Numera är Tjeckien ett i många stycken välmående land och har, i ekonomiskt hänseende, lyckats mycket bra i jämförelse med många andra av de forna kommuniststaterna. Medlemskap i Europeiska Unionen, EU, har uppnåtts men däremot har man skjutit upp införandet av euro på obestämd framtid.

Turismen utgör en viktig näring för ekonomin i stort och drygt 100 000 människor räknas ha sin inkomst direkt från denna. Senaste tiden har en viss nedgång noterats vilken tros vara ett resultat av högt kostnadsläge i kombination med att många ficktjuvar har härjat i framförallt Prag. Stadens borgmästare har vidtagit åtgärder för att motverka detta och staden är i övrigt en relativt säker plats i jämförelse med motsvarande storstäder. Just Prag är landets stora dragplåster på turister - inte minst dess historiska kvarter men Brno, Ostrava och Pilsen är bara några exempel på andra städer som är klart värda ett besök.