Sök & boka billiga flyg:

Storbritannien

Storbritannien

gb

Storbritannien - som formellt heter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - inbegriper vad som i vardagligt tal betecknas som de fyra “länderna” (formellt riksdelar) England, Nordirland (ej att förväxla med Republiken Irland), Skottland och Wales. Sammantaget är det dock bara en stat vilken styrs som konstitutionell monarki. England, Skottland och Wales ligger alla på den ö som också heter Storbritannien och Nordirland givetvis på ön Irland. Den enda landgräns som finns är den som skiljer Nordirland från Republiken Irland.

Det sammanlagda invånarantalet uppgår till drygt 61 miljoner vilket gör Storbritannien till Europeiska Unionens tredje största land sett till befolkningen. Till detta kommer också 14 stycken s.k. översjöiska territorier i olika delar av världen vilka utgörs av tidigare kolonier. I historiskt hänseende befolkades öarna först av kelter som anlände på 600-talet innan Kristi födelse. Dock är det den romerska erövringen under första århundradet e. Kr. samt anglosaxarna som givit den största prägeln till Storbritannien. År 1707 bildades Konungariket Storbritannien och Nordirland anslöts först efter närmare 100 år efteråt. Landet kom att bli världens första industrialiserade nation och även den världsledande under 1800-talet och början av 1900-talet innan de båda världskrigen urlakade ekonomin. Fortfarande idag ligger Storbritannien högt upp och har världens sjätte största ekonomi.

I denna utgör turismen en starkt bidragande faktor med mellan 25 och 30 miljoner årliga besökare. Huvudstaden London med dess oräkneliga attraktioner är världens utan tvivel mest besökta stad (före Bangkok och Paris). Sammantaget finns här allt från hektiskt storstadsliv till de natursköna gröna irländska hedarna, Camden town med allt det senaste till Stratford-Upon-Avon med finkultur à la Shakespeare, noga uppförda byggnader som Edinburgh castle till mera råbarkade formationer som Stonehenge samt givetvis den “heliga” fotbollen, de klassiska pubarna och fish ’n’ chips.