Sök & boka billiga flyg:

Gambia

Gambia

gm

Gambia (officiellt Republiken Gambia) är det till ytan allra minsta landet på hela den afrikanska kontinenten. Det är - i geografiskt hänseende - beläget i Västafrika med Senegal på alla sidor omgärdande med undantag för en kort kustremsa mot Atlanten västerut. Landet delar sina historiska rötter med många andra västafrikanska länder vad gäller handeln med människoslavar. Obekräftade siffror visar att så mycket som en tredjedel av invånarna i dåvarande Senegambia förslavades under en period på flera hundra år (som kuriosa kan nämnas att de afrikanska delarna av den berömda TV-serien baserad på Alex Haleys “Rötter“ spelades in i Gambia).

Dock var det arabiska handelsresanden som först dokumenterade området då de via transsahariska rutter gjorde resor för att hämta hem framförallt guld och elfenben. Detta medförde att islam utbredde sig i regionen. Gambia - och delar därav - har hört till olika länder och styren under olika tidsperioder men det nuvarande landet uppnådde sin självständighet (då från Storbritannien) år 1965 och har därefter, med afrikanska mått mätt, förtt en i allt väsentligt stabil demokratisk tillvaro.

Dagens Gambia livnär sig till största delar på jordbruk och fiske men intäkter från utlandet kommer främst från turismen. Trots den lilla ytan är Gambia interkontinentalt känt för sin kultur, speciellt avseende musik och dans. En annan, alltmer tilltagande del, är ekoturismen som innefattar allt från fågelskådning till safaris bland de vilda djur som finns att beskåda - inte minst i någon av landets sex olika nationalparker. Här finns också utmärkta stränder så den som suktar efter sol och bad behöver definitivt inte gå lottlös.