Sök & boka billiga flyg:

Haiti

Haiti

ht

Haiti - officiellt Republiken Haitit - är ett karibiskt land som, tillsammans med Dominikanska Republiken, upptar ön Hispaniola som är en del av arkipelagen Stora Antillerna. Haiti har för alltid en särställning i regionen som Latinamerikas första självständiga land (1804), världens första postkoloniala, självständiga nation under svart ledning och enda självständigheten som uppnåtts med hjälp av ett slavuppror. I övrigt finns förstås å andra sidan många likheter.

Här landsteg Christopher Columbus år 1492 och efter upptäckten invaderade spanjorerna ön och utrotade praktiskt taget urinvånarna. Spanien överlät den del av ön som utgör dagens Haiti till Frankrike år 1697 och detta styre varade cirka hundra år innan nära en halv miljon slavar gjorde revolt vilket alltså ledde till landets självständighet 1804. Under andra halvan av 1990-talet led landet av politiska bekymmer, först genom diktaturregimer ledda av far samt sedermera sonen vilka kallades för “Papa Doc” respektive “Baby Doc” och sedan svårigheter såväl inom landet som i relationer med omvärlden i strävandena att bygga upp en stabilitet i landet. Oaktat att läget idag är bättre än för 5 år sedan, uppmanas fortfarande besökare till försiktighet. Landet är fortfarande ett av världens allra fattigaste och kriminaliteten är hög.

Haiti är officiellt trespråkigt med franska, kreolska och haitiska som språk. Landet har en mångfacetterad kultur som blandar det inhemska med lämningar av det spanska och franska från kolonialtiden samt afrikanska influenser. Huvudstaden Port-au-Prince har en naturlig hamn. Här finns också marknader med energiska försäljare av allt från färsk mat och lokalt hantverk till voodoattribut.