Sök & boka billiga flyg:

Indien

Indien

in

Indien - officiellt Republiken Indien - är världens näst mest befolkade land efter Kina med en uppskattad befolkning på nära 1,2 miljarder invånare. Med tanke på den kinesiska regimen kallas Indien ofta för “Världens största demokrati”. Det är dessutom världens sjunde största land sett till dess yta.

Indien gränsar i öst till Bangladesh och Burma, i norr till Kina, Nepal och Bhutan samt i väst till Pakistan. Landets kustlinjer går i öst mot Bengaliska viken, i väst mot Arabiska havet och i söder mot Indiska oceanen. Indien har en fantastiskt lång, rik och händelsefylld historia med permanent bosättning så långt som 9 000 år tillbaka i tiden.

Från 1500-talet började europeiska länder som England, Frankrike, Holland och Portugal intressera sig för områden i det nuvarande Indien och i mitten av 1800-talet hade Storbritannien lagt större delarna av landet under sig. Ett första försök att revoltera mot den främmande makten slogs ner och resulterade i att hela Indien ställdes direkt under den engelska kronan. Kampen för självständighet fortskred och förstärktes. Under 20-, 30- och 40-talen ledde Mahatma Gandhi miljoner människor i sina ickevåldsaktioner och 1947 erhöll slutligen landet sin självständighet. Dock har många problem kvarstått såsom politiskt våld, korruption, höga nivåer av fattigdom och analfabetism.

Att besöka Indien för första gången bör endera ges en rejäl portion tid alternativt att koncentrera sig på en plats/område. Landet är annars en sån mosaik av olika kulturer, olika tidsepoker och olika landskapsbilder, att det blir svårt att överblicka. Den som vill pricka in några höjdpunkter kan välja att åka i mitten av mars, då färgfestivalen Holi arrangeras, september-oktober (datumen skiftar varje år) då en niodagars nationell festival - Navrati - genomförs eller oktober-november då ljusfestivalen Diwali går av stapeln.

Här kan du läsa om att skaffa visum till Indien.