Sök & boka billiga flyg:

Syd Korea

Syd Korea

kr

Sydkorea - som officiellt heter Republiken Korea - är ett av de två länder som är belägna på den Koreanska halvön. Dess landgräns vetter norrut mot Nordkorea och till havs gränsar landet dessutom till Japan österut och Kina västerut. Om någon enbart använder begreppet Korea är det Sydkorea som åsyftas. Befolkningsmängden uppgår till nära 49 miljoner invånare och relaterat till ytan utgör Sydkorea världens tredje mest tätbefolkade land (efter Bangladesh och Taiwan).

Huvudstaden Seoul utgör en global storstad och hör till världens absolut största metropolområden. Det republikanska statsskicket med presidentstyre uppfyller numera rekvisiten för en fullt utvecklad demokrati. Under sin cirka 4 500-åriga historia har ofta området - inte helt sällan hela halvön - stått under ockupation/styre av andra länder som exempelvis Japan, Mongoliet och Kina. Det senaste kolonialstyret (i japansk regi) varade fram till andra världskrigets slut och i dess kölvatten uppstod den nuvarande uppdelningen av halvön i två olika stater. Politiska konflikter ledde dock till Koreakriget som emellertid bara ledde till att uppdelningen permanentades. Efter millennieskiftet har vissa framsteg gjorts i strävandena att tina upp det frostiga förhållandet mellan Nord- och Sydkorea. Sydkorea har också stått värd för de stora arrangemangen sommar-OS 1988 och fotbolls-VM 2002. Det senare blev även en stor nationell sportslig framgång då landet avancerade till semifinal.

Dagens Sydkorea utgör en ekonomisk stormakt med betydande varvs- och bilindustri samt naturligtvis de många högteknologiska produkterna. Besökare i landet kan frapperas av många städers blandning av gammalt och nytt vilket gör dem mycket excentriska och sevärda. Andra attraktioner väl värda att nämnas är nationalparken Seoraksan, den pittoreska hamnstaden Yeosu (nominerad att hålla 2012 års världsutställning) och gränsstaden Panmunjeom där kalla kriget fortfarande är en levande realitet.