Sök & boka billiga flyg:

Lettland

Lettland

lv

Lettland (Republiken Lettland) hör till de Baltiska staterna i norra Europa tillsammans med Estland och Litauen. Landet gränsar dessutom till Ryssland österut och Vitryssland i sydost samt maritimt västerut till Sverige. Baltikum har varit bebott alltsedan istidens slut. Förfäderna till dagens letter slog sig ner på kusten mot Östersjön runtomkring 3 000 år innan Kristi födelse och etablerade handelsförbindelser med de dåvarande europeiska stormakterna. På 1100- och 1200-talen anlände missionärer för att omvända befolkningen till kristendom - först fredligt men sedermera med tvång och våld. Från 1700-talet fram till Sovjetunionens fall 1991 hörde landet, med undantag av perioden 1920 - 1940 Ryssland respektive Sovjet.

De första åren efter självständigheten 1991 präglades av stora ekonomiska bekymmer men från år 2000 och framåt hade landet en av de högsta tillväxttakterna i hela Europa fram till den globala finanskrisen 2008 som drabbade Lettland hårdare än de flesta andra europeiska länder. Numera är landet medlem av såväl europeiska unionen, EU samt försvarsalliansen NATO.

Lettlands klimat är tempererat med distinkta årstider i mångt och mycket liknande det svenska varför den trevligaste perioden att besöka landet är mellan slutet av maj fram till någon gång i september månad. Det finns mycket vackra historiska platser i Lettland med bland annat den drygt 800 år gamla huvudstaden Riga som exempel. Där finns också ett av Europas bästa nöjes- och nattliv. Två andra städer med historiska anor är Cesis som är belägen i regionen Vidzeme samt Sigulda vilken är landets näst populäraste resmål efter Riga.