Sök & boka billiga flyg:

Marocko

Marocko

ma

Marocko - eller Kungadömet Marocko som landet officiellt heter - är en nordafrikansk stat som är belägen på kusten mot Atlanten som här sträcker sig in mot Atlanten genom Gibraltars Sund. Landet gränsar mot Algeriet österut, Västsahara söderut och Spanien maritimt norrut. Här talas olika varianter av arabiska och beberspråk. Landet har en befolkningsnivå som uppgår till cirka 32 miljoner invånare. Här har gränser och styren varierat i stor utsträckning genom historien men området har varit befolkat sedan ungefär 8 000 år innan Kristi födelse.

Den relativa närheten till Medelhavsområdet har bidragit till intresse från Europa och Malta har exempelvis stått under romerska, grekiska och vandaliska regimer. Dessa introducerade också kristendomen i Marocko men härvidlag gjordes inga stora landvinningar utan på 5- och 600-talen utbredde sig islam i hög takt och utgör fortfarande den helt dominerande religionen i landet. Under början av 1900-talet blev Marocko kolonialiserat av Frankrike som styrde landet i ett halvt århundrade. Självständigheten kom slutligen i mars 1956. Dessförinnan hade den marockanska armén hunnit ansluta sig till Frankrike och de allierade under andra världskriget. Sedan självständigheten har en konflikt uppstått om Västsahara som Marocko gör anspråk på. Detta har bland annat lett till att landet, som enda afrikanska nation, står utanför den Afrikanska unionen.

Dagens Marocko lockar många utländska besökare och turismen är den näst största källan till inkomst av valuta utifrån. Man satsar offensivt på näringen och har ett eget ministerium för turism. Det är framför allt orter längs kustlinjen såsom Agadir som lockar turister, tillsammans med attraktioner som härrör sig till landets kultur och historia.