Sök & boka billiga flyg:

Macao

Macao

mo

Macao är - i likhet med Hongkong - vad som kallas en speciell administrativ region tillhörande Kina. Konkret betyder detta att man är självstyrande vad gäller rättsväsende, polis och tull, immigrationsfrågor samt monetärt system men lyder under Kina beträffande utrikespolitik och försvarsfrågor. Den är, i geografiskt hänseende, belägen på en halvö i södra Kina och gränsar till Guangdongprovinsen norrut och havet till öst och syd. Hongkong ligger cirka 6,5 mil väster om Macao.

Historiskt har Macao varit befolkat alltsedan flyktingar sökte sig till området under Södra Songdynastin men redan innan Kristi födelse har regionen lämnat historiska spår. Dock kom inte Macao att få någon större volym eller betydelse förrän portugiserna kolonialiserade området på 1500-talet. Portugals styre varade ända fram till 1979 då det övergick till en förvaltning av territoriet som då blev formellt kinesiskt och 20 år senare fullbordades återlämnandeprocessen då portugiserna till fullo överlämnade Macao till Kina på samma sätt som Storbritannien gjort med Hongkong två år tidigare. Fortfarande är portugisiska, tillsammans med kinesiska, officiellt språk på Macao.

I dag är turismen den helt dominerande näringen med besökarantal som närmar sig 25 miljoner människor per år. Det är framförallt kasinon och annan spelverksamhet som utgör de starkaste dragplåstren. Målsättningen är att Macao ska vara “Asiens Las Vegas”. Då detta är synnerligen inkomstbringande är Macao ett av världens rikaste områden. Sands Macau är världens största kasino sett till antal besökare och ytterligare sexton stycken finns att välja på. Man ska heller inte bortse från att Macao har ett stort antal av andra, mer traditionella attraktioner, av såväl historiskt som modernt mått.