Sök & boka billiga flyg:

Nya Zeeland

Nya Zeeland

nz

Nya Zeeland är ett örike som till största delarna är beläget i den sydvästra delen av Stilla Havet. Landet består dels av två större landmassor som vanligen benämns Norra Ön och Södra Ön samt dels av ett stort antal mindre öar bland vilka kan nämnas Chathamöarna, Cooköarna och Stewartön/Rakiura. Nya Zeelands perifera och nästan isolerade läge gav från begynnelsen landet ett mycket unikt djurliv med framförallt många exotiska fågelarter. Dessvärre dog många av de unika arterna ut i samband med människans intåg på öarna och de djur som då medfördes.

Bosättare kom inte hit förrän efter 1000-talet och utgjordes så av östpolyneser vilka sedermera utvecklade sin kultur och civilisation till den maoriska och detta betraktas som den inhemskt nya zeeländska kulturen. Holländare kom till öarna i mitten av 1600-talet men drevs på flykt och det var inte förrän 125 år senare som britten James Cooks expedition landade här. Härefter blev öarna en populär handelplats så inhemskt timmer, mat och vatten byttes mot vapen, verktyg och metaller m.m. från såväl Europa som Nordamerika. Även religion “exporterades” till Nya Zeeland genom kristna missionärer. År 1840 lades så landet till den brittiska kronans samling genom det kontroversiella Waitangiavtalet. Efter drygt hundra år fick Nya Zeeland sin självständighet formellt men kvarstår fortfarande som medlem av det brittiska samväldet. I dag är landet tämligen välutvecklat såväl ekonomist som socialt.

Turistnäringen växer stadigt och står för en tiondel av landets arbetstillfällen. Bland annat har tidskriften Lonely planet utsett Nya Zeeland till världens bästa resmål två år (2003/2004). Dragplåstren hit består till stor del av den storslagna naturen med en kombination av fjordar, djurliv, vulkaniska toppar och enastående stränder. En av de mest populära destinationerna för sol och bad är Tauranga på den norra ön. Bland de större städerna bör nämnas huvudstaden Wellington och landets största stad Auckland.