Sök & boka billiga flyg:

Panama

Panama

pa

Panama - eller Republiken Panama som är den officiella benämningen - är ett land som är beläget på den smala landtunga som förbinder Nord- och Sydamerika. I nordväst ligger grannlandet Costa Rica och i sydöst Colombia. Dessutom har Panama kustlinje mot Karibiska havet norrut och Stilla havet söderut. Det naturliga bildandet av det näs, på vilket dagens Panama ligger, påbörjades för 20 miljoner år sedan. Vikten av denna smala landremsa kan knappast överskattas då den möjliggjort passage mellan kontinentdelarna för både djur och människor samt spridandet av växtlighet dem emellan.

Spår från de tidigaste infödda folken har tidsmässigt uppskattats att vara cirka 4 500 år gamla. Fynd pekar också på att här varit flera stora folkslag bosatta långt innan de europeiska sjöfararna landsteg i början av 1500-talet. Christopher Columbus kom till Panama 1502 men var ändå inte först då guldgrävaren Rodrigo de Bastidas hade gått i land året innan på sin väg från Venezuela. Landet kom så småningom att hamna i spanjorernas händer och väl medvetna om dess strategiska läge bibehöll de Panama som koloni under inte mindre än trehundra år. Självständighet från Spanien erhölls slutligen 1821. Dock blev man då en region under colombianskt styre och självständighet från detta system uppnåddes inte med mindre än att utkämpa det s.k. Tusendagarskriget. Efter att till sist erhålla stöd från USA blev man så en egen och suverän stat år 1903. Just USA gick in i landet militärt 1989 för att störta den dåvarande diktatorn Noriega.

Turismen har varit på stark frammarsch i dagens Panama under de senaste åren. Staten har satsat målmedvetet och aggressivt på näringen med bl. a. stora skattelättnader för att uppmuntra investerare. Resultatet har blivit ett besökarantal om närmare 1,5 miljoner turister årligen. De populäraste dragplåstren är Panamakanalen, Panama Viejo (landets första stad), Casco Antigua (kulturell stad upptagen på Unescos världsarvslista) och djungeln i kanalområdet. Härtill kommer flera nationalparker samt aktiviteter i mängder i den storslagna naturen.