Sök & boka billiga flyg:

Portugal

Portugal

pt

Portugal - formellt under benämningen Portugisiska Republiken - är ett sydeuropeiskt land beläget på den Iberiska halvön med Spanien som närmsta granne till norr och öst. Portugal är det västligaste (räknat till fastland) europeiska landet och inbegriper även arkipelagerna Azorerna och Madeira. Det landområde som numera omfattar Portugal har varit bebott av människor ända sedan förhistoriska tiden och därmed också sett en hel räcka av olika styren. Såsom varande en del av det romerska kejsardömet har det portugisiska språket, i likhet med många europeiska språk, sina rötter i latinet. På 1400- och 1500-talen var Portugal en global stormakt med kolonier i Afrika, Asien och Sydamerika. Landet utgjorde under denna tid en av världens starkaste stater såväl militärt som ekonomiskt och politiskt, inte minst under den Iberiska unionen tillsammans med Spanien vilken dock fick sitt slut år 1640. Landets storhet internationellt minskade väsentligt efter invasioner av både Spanien och Frankrike samt en stor jordbävning som drabbade huvudstaden Lissabon 1755. I oktober 1910 genomfördes en statskupp som betydde slutet för det portugisiska kungahuset och republik infördes. Sexton år senare kom landet under diktatorstyre och demokrati återinfördes till fullo inte förrän 1974.

Idag är Portugal ett välmående land som aktivt deltar i många internationella sammanhang. Turism är - och har under lång tid varit - extremt viktig för den portugisiska ekonomin. Emellertid sker hela tiden en balansgång för att möta den ökade konkurrensen från länder i Östeuropa där prisnivån ofta är lägre, särskilt efter landets införande av valutan Euro. Ökade satsningar på mera “nischad” turism, ökade besökstal till Lissabon samt strävanden att väcka intresse för fler områden än Algarve och andra traditionella resmål ligger i strategin för att göra Portugal mera konkurrenskraftigt.