Sök & boka billiga flyg:

Saudiarabien

Saudiarabien

sa

Saudiarabien - vars formella namn är Konungariket Saudiarabien - är, som namnet vittnar om, ett arabiskt land beläget på Arabiska halvön med kust mot Röda havet västerut och Persiska viken i nordost. Det gränsar till Jemen söderut, Jordan i nordväst, Irak i nord/nordost, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Qatar österut samt Oman i sydost.

Landet har en befolkning på närmare 29 miljoner invånare och huvudstad tillika största stad är Riyadh med nära 5 miljoner människor som bor där. Landet har under lång tid varit muslimskt och dess historia innan islams intåg, vilket inleddes år 630, är relativt föga känd. Emellertid vet man att människor kom till Mesopotamien från Arabiska halvön under bronsåldern och att området alltså var bebott i den tidsperioden. Den första egentliga saudiska staten bildades 1744 då den lokale härskaren Muhammad ibn Saud slog sig samman med wahhabiternas ledare Muhammad ibn Abd-al-Wahhab för att bilda en ny politisk kraft. Fortfarande i nutid ligger denna allians till grund för basen av det som utgör dagens Saudiarabien. Detta trots att man slagits mot Egypten, Ottomanska riket och andra arabiska länder om kontrollen över halvön.

Med en fjärdedel av hela världens oljetillgångar till förfogande är detta förstås den helt dominerande näringen och står för cirka 75% av landets budget. Dock blir Saudiarabien på grund härav mycket känsligt för fluktuerande oljepriser. Som enskilda saudiska resmål är tvivelsutan de heliga städerna Mecca och Medina allra populärast. Såsom varande de allra heligaste platserna inom hela islam, vallfärdar miljontals människor hit årligen. Andra platser - som exempelvis staden Abha - erbjuder ett mer traditionellt utbud för sommarturister. Det finns anledning för besökare att i förväg ta del av de strikta regler som tillämpas i landet, bl.a. med förbud mot bilkörning för kvinnor(!).