Sök & boka billiga flyg:

Seychellerna

Seychellerna

sc

Seychellerna - eller Republiken Seychellerna som är landets officiella namn - är ett örike i Indiska oceanen, cirka 150 mil utanför det afrikanska fastlandet. Arkipelagen består av 115 öar och ligger nordost om Madagaskar, öster om Zanzibar, norr om Mauritius och Réunion samt nordost om Comoros och Mayotte.

Landets befolkningsnivå ligger på cirka 85 000 invånare vilket gör det till den minst befolkade afrikanska staten. Oaktat att araber eller austronesiska folk kan ha varit de som först landsteg på Seychellerna, så siktades öarna av europeiska ögon först år 1502, då den portugisiske amiralen och världsomseglaren Vasco da Gama passerade. Dock var det britter som 1609 gjorde den första landstigningen genom besättningen på fartyget Ascension. Till en början användes ögruppen som en transitpunkt för pirater men 1756 lade den franske kaptenen Nicholas Morphey ner en “besittningssten” som inledning på ett allt starkare styre. Seychellerna har även fått sitt namn efter den dåvarande franske finansministern. I slutet på 1700-talet uppstod strider med England om makten vilket renderade i att britterna 1810 stod som ny kolonialherre. Full självständighet erhölls i juni 1976.

I dag leds landet av en folkvald president samt ett parlament bestående av endast 34 ledamöter. Seychellerna är - trots en mycket stor skuldbörda - Afrikas rikaste självständiga land i proportion till sin befolkning. Den största inhemska produkten är tonfisk men den utan tvivel allra största näringen utgörs av turism. Det är framför allt utbudet av exceptionellt vackra stränder (vilka dessutom är förvånansvärt orörda) som utgör det stora dragplåstret för besökare. All tänkbar form av vattensport blir som en följd härav lättillgängliga aktiviteter men även landaktiviteter såsom exempelvis golf, tennis och ridning är en fröjd i de vackra omgivningarna. Shopping och nöjesliv sker företrädesvis i huvudstaden Victoria.