Sök & boka billiga flyg:

Syrien

Syrien

sy

Syrien - eller Arabrepubliken Syrien som är det officiella namnet - är ett västasiatiskt land beläget i Mellanöstern med Medelhavet vid sin västkust. I övrigt gränsar landet till Irak österut, Israel i sydväst, Jordan söderut och Turkiet norrut. Med en befolkningsmängd på ungefär 22 miljoner invånare hör Syrien till regionens största nationer. Landets huvudstad är Damaskus som är världens äldsta konstant bebodda stad. Den utgör också ett eget provinsiellt distrikt utöver de övriga 13 provinserna i landet. Dessutom hör Golanhöjderna till Syrien vilka erövrades under det s.k. sexdagarskriget 1967 och sedermera olagligt annekterades 1980 av Israel.

I historiskt hänseende visar utgrävningar i utkanten av Damaskus att staden varit bebodd - om än av smärre vikt - ända sedan 8 000 - 10 000 år innan Kristi födelse. I mitten av 600-talet gjorde islam sitt intåg i landet genom den unikt framgångsrike muslimske härföraren Khaled ibn al-Walid. Kort tid därefter fick Damaskus rollen som landets huvudstad. Landet har varit föremål för ett flertal styren, attacker och även unioner. Den senaste främmande makten som kontrollerade Syrien var Frankrike (1920-1946) som dock fick ett formellt mandat från dåvarande Nationernas Förbund till detta. I den moderna historien präglades 1950- och 1960-talen av konflikter. Några år efter Suezkrisen gick Syrien ihop med Egypten för att bilda Förenade Arabrepubliken - en union som dock inte blev mer än 3 år gammal.

I dag är Syrien klart stabilare även om anspråken på att återfå Golanhöjderna kvarstår. Turismen utgör en av de viktiga hörnpelare varpå den syrianska ekonomin grundas (med jordbruk, olja och industri som de 3 övriga). Landets geografi erbjuder massor av olika aktiviteter. Här finns kusten med solo och bad, Berg med utmärkta möjligheter till skidåkning och i kontrast till detta även ökenlandskap. Historiken i Damaskus och andra äldre städer är naturligtvis ett måste för den intresserade. Här finns dessutom ett rikt kulturliv.