Sök & boka billiga flyg:

Swaziland

Swaziland

sz

Swaziland - vars officiella benämning är Konungariket Swaziland och som stundtals kallas för Ngwane - är ett förhållandevis litet land beläget i södra Afrika. Det omgärdas i norrut, söderut och västerut av Sydafrika och gränsar till Moçambique österut. Kungen, f.n. Mswati III, är den absolut statsbärande personen som utser såväl premiärminister som parlamentsledamöter. De allmänna val som förrättas syftar enbart till att avgöra hur majoriteten ska se ut i proportionella termer utan att närmare bestämma vilka personer som ska utgöra ledamöter i de lagstiftande församlingarna.

I historiskt hänseende har arkeologiska fynd gjorts som indikerar att människor har bebott området sedan tidig stenålder, cirka 200 000 år sedan. Till en början var det jägarfolk som bodde här men ganska snart kom samhällena att huvudsakligen fokusera på jordbruk och järnframställning. Swazilands kolonialtid s.a.s. smygstartade med fem år (1894-1899) under sydafrikanskt styre vilket indirekt ledde till Storbritannien som regerade över hela den södra kontinenten vid tillfället. Mer officiellt kom landet att utgöra brittisk koloni mellan 1906 och 1968 varefter Swaziland varit en etablerat suverän stat. Fortfarande är dock engelska officiellt språk jämsides med det inhemska siswati. Fortfarande är jordbruket den totalt dominerande näringen som sysselsätter drygt ¾ av den arbetsföra befolkningen. Landet är oerhört drabbat av HIV/AIDS och FN har konstaterat att landets hela existens är allvarligt hotad om inte situationen förbättras. Medellivslängden uppgår till lite drygt 30 år och i de yngre åldersgrupperna bär mer än hälften på smitta. Detta till trots har landet mycket att erbjuda besökaren.

Den som söker Afrikas vilda djur kan besöka någon av de tre stora parkerna Hlane Royal National Park, Mlilwane Wildlife Sanctuary och Mkhaya Game Reserve. Här finns också kontraster mellan gamla traditioner och kultur, exempelvis på King Sobhuza II Memorial Park och mera moderna aktiviteter som t.ex. en runda på någon av de många naturskönt utformade golfbanorna.