Sök & boka billiga flyg:

Trinidad/Tobago

Trinidad/Tobago

tt

Trinidad och Tobago - som officiellt benämns Republiken Trinidad och Tobago - är ett örike i södra Karibien. Det är geografiskt beläget nordost om det sydamerikanska landet Venezuela och söder om Grenada i Små Antillerna. Landet består av en arkipelag som omfattar de två huvudöarna varav Trinidad är den största samt ett tjugotal mindre öar. Tobago är väsentligt mindre till storleken och där bor knappt fem procent av den totala befolkningen vilken beräknas uppgå till strax under 1,3 miljoner invånare. De två huvudöarnas största städer utgörs av Port of Spain (huvudstad) respektive Scarborough. Trinidad anses också vara den av öarna som först befolkades och detta bedöms ha varit cirka 7 000 år sedan vilket gör området till det först befolkade i hela Karibien.

Ur europeiskt perspektiv upptäcktes Trinidad år 1498 av Christopher Columbus men först drygt 30 år senare skedde den första bosättningen genom Antonio de Sedeño. Under 1700-talet och inledningen av 1800-talet bedrevs en omfattande slavhandel. Som namnet på huvudstaden anger, kolonialiserades landet av Spanien men Storbritannien övertog styret 1797 och bibehöll det fram till 1962 då Trinidad och Tobago blev självständigt. Vad beträffar Tobago så sammanfördes ön med Trinidad i den engelska kolonin 1889. Numera är landet till stor del beroende av sin petroleumindustri.

Turismen är också en viktig näring men inte riktigt på samma nivå som för många andra karibiska öar. Det är framförallt Tobago som är det populära resmålet i öriket. Där råder en lugnare atmosfär och stränderna (främst på öns västkust) är enastående vackra. Dess östkust bjuder i stället på orörd regnskog. Dessutom finns en exotisk golfbana och möjlighet att hyra båt för en utflykt till grannön Lilla Tobago där naturen i allmänhet och fågellivet i synnerhet är fascinerande.