Sök & boka billiga flyg:

Tanzania

Tanzania

tz

Tanzania - eller Förenade republiken Tanzania som är det formella namnet - är ett land som är beläget i de centrala delarna av Östafrika. Landet gränsar till Kenya och Uganda norrut, Malawi, Moçambique och Zambia söderut samt Burundi, Kongo - Kinshasa och Rwanda västerut. Österut har Tanzania kustlinje mot Indiska oceanen.

Här bor en ansenlig befolkning på nära 44 miljoner invånare. Området som idag utgör Tanzania är bland de regioner som varit befolkade allra längst i hela världen. Spår och fynd av förhistoriska människor har kunnat dateras så långt som 2 miljoner år tillbaka i tiden. De första utifrån som anlände via östkusten var inte européer utan handelsfartyg från Västindien och området kring Persiska Viken. Islam bredde ut sig på ett tidigt stadium och arabiska slavhandlare lade stora delar av befolkningen under sig. På slutet av 1800-talet intog Tyskland största delen av området men efter första världskriget övergick landet mestadels i brittisk regi. År 1961 fick kolonin Tanganyika självständighet och drygt två år senare även Zanzibar. Dessa båda kolonier gick sedermera samman och är i dag nationen Tanzania.

Landet är fortfarande till stora delar ett jordbrukssamhälle men utgör också en viktig portal till sjöfarten, inte bara för sin egen skull utan även för de kringliggande grannländer som saknar egen förbindelse till havet. Fattigdomen är utbredd och medellivslängden kort. Klimatet är tropiskt men ändock med distinkta skillnader mellan hög- och låglandet. Tanzania kan stoltsera med Afrikas högsta berg (Kilimanjaro), Afrikas största sjö (Lake Victoria) samt Afrikas djupaste sjö (Lake Tanganyika). Den storslagna naturen och det fascinerande djurriket är vad som lockar flest turister till Tanzania. Här finns ett flertal magnifika nationalparker och safaris organiseras för besökare. Landets största och viktigaste stad är Dar es Salaam som fram till 1996 var huvudstad. Numera har Dodoma tagit över den rollen.