Sök & boka billiga flyg med British Airways

British Airways

airline

British Airways

British Airways är Englands största flygbolag och Europas tredje efter Air France – KLM och Lufthansa. Bolaget flyger fler turer över Atlanten än något annat.

Dess historia sträcker sig ända bak till 1919 då British Airways föregångare Aircraft Transport and Travel införde världens första dagliga rutt internationellt på sträckan London – Paris. Fem år senare gick detta bolags arvtagare samman med tre andra bolag för att bilda Imperial Airways som kom att flyga till både Australien och Afrika.

Under det kommande årtiondet blommade ett antal mindre flygbolag upp i England som 1935 införlivades i vad som kom att bli British Airways Ltd. I dag flyger bolaget världen över med 234 plan till totalt 222 olika destinationer och transporterar såväl passagerare som gods.

De klassiska Concorde-planen är numera tagna ur drift och har lånats ut till olika luftfartshistoriska museer. Med tanke på bolagets långa historia har synnerligen få allvarliga olyckor inträffat för British Airways.