Sök & boka billiga flyg med Malév Hungarian Airlines

Malév Hungarian Airlines

airline

Malev Hungarian Airlines

Detta är Ungerns nationella flygbolag och efter brokig bakgrund, bl.a. med tanke på andra världskriget, bildades föregångaren under landets dåvarande kommunistiska regim tillsammans med Sovjet år 1946.

Från slutet av 80-talet fram till 2001 byttes alla plan som härstammade från Sovjet-tiden ut mot plan byggda i väst (Boeing). Från tiden kring millennieskiftet ägs Malév till över 90% av ett statligt bolag. 

I dag har man dagligen ett 60-tal avgångar till lika många destinationer spridda i 35 olika länder. Alldeles nyligen inträdde Malév som fullvärdig medlem i Oneworld-alliansen trots påtryckningar från annat håll att i stället välja medlemskap i SkyTeam.

Fortfarande använder bolaget huvudsakligen Boeing-plan i sin flotta om totalt 50 plan vilka har en genomsnittlig ålder av drygt 4,5 år. Inga olyckshändelser med allvarliga konsekvenser har drabbat Malév men 1975 blev däremot ett av deras plan nedskjutet på väg till Beirut i Libanon.