Sök & boka billiga flyg:

Turkiet

Turkiet

tr

Turkiet - vars formella namn lyder Republiken Turkiet - är ett s.k. eurasiskt land, d.v.s. har landområden såväl i Asien som i Europa. Huruvida landet ska inräknas i Mellanöstern är under stundom diskuterat. Det gränsar till Armenien, Iran och den azerbajdzjanska enklaven Nachitjevan österut, Bulgarien i nordväst, Grekland västerut och Georgien i nordost samt Irak och Syrien i sydost.

Turkiet har dessutom kustlinjer mot Medelhavet söderut, Egeiska havet västerut och Svarta havet norrut. Landet är sekulariserat trots en stark och dominerande islamsk religion. Turkiet har också, tillsammans med Irak, Iran och Syrien, landområden som den kurdiska befolkningen gör anspråk på för ett självständigt och fritt Kurdistan. Kurderna utgör mellan 20 och 25 procent av den totala befolkningen som uppgår till närmare 75 miljoner invånare. Landets största stad är Istanbul som är världens enda stad som tillhör två kontinenter. Det är däremot den mer centralt belägna Ankara som utgör Turkiets huvudstad. Det område som mestadels utgör det moderna Turkiet hör till de regioner i världen som varit allra längst kontinuerligt bebodda vilket ger vid handen att ett stort antal länder och folkslag varit inblandade i dess historik samt att här finns ett stort och mångfacetterat kulturarv.

I modern tid kom Turkiet att under kalla kriget bli av stort strategiskt läge då det som så pass östligt land blev medlem i den västliga försvarsalliansen NATO 1952. Invasionen av Cypern och interna oroligheter på 1900-talet hör också till landets nutidshistoria. Den turkiska turismen är koncentrerad till vissa områden. Dels finns Medelhavsturismen med traditionellt sol och bad kombinerat med shopping och nöjesliv, bäst symboliserad genom orter såsom Antalya, Kusadasi och Alanya, dels turism som riktar sig till besökare som intresserar sig för kultur och historia och i det hänseendet kan man knappast frångå Istanbul. Man ska emellertid inte dra sig för att söka mindre kända platser då dessa ofta kan ge en blandning av upplevelser och attraktioner. De senaste åren har också den s.k. hälsoturismen gjort landvinningar i Turkiet.

Här kan du läsa om att skaffa visum till Turkiet.