Sök & boka billiga flyg:

USA

USA

us

USA, Amerikas Förenta Stater, Förenta staterna eller det lite vårdslösa Amerika. Ja, kärt barn sägs ju ha många namn och det finns väl få länder som vi hyser både hat och kärlek till på samma gång trots att denna mäktiga nation är förhållandevis ung ur ett historiskt perspektiv. USA som sett både till landyta och befolkning är världens tredje största symboliserar på en och samma gång drömmen om frihet och möjligheter, militär stormakt, kulturell och etnisk mångfald samt marknadsekonomins absoluta högborg.

Cirka 310 miljoner invånare fördelas på människor direkt inflyttade - eller med rötter - från världens alla hörn och ofta representerade i egna “kolonier” i olika storstäder. Det nuvarande landet utropades 4 juli 1776 och fram till 1791 utarbetades de berömda dokumenten Bill of rights. På 1800-talet präglades landet i mångt och mycket av frågan om slaveriet vilket utmynnade i det blodiga amerikanska inbördeskriget 1861-1865 mellan nord- och sydstaterna. Spåren av denna uppdelning satt under lång tid kvar i folksjälen. Landet spelade förstås också en direkt avgörande roll när man väl beslutade sig för att gå in aktivt i det andra världskriget. Under 1950- och 1960-talen rådde starka rasmotsättningar i delar av landet då den svarta befolkningen legalt diskriminerades på ett sätt vars motsvarighet knappast kan hittas annat än i den f.d. sydafrikanska apartheidpolitiken. Under denna period skedde också flera politiska mord där stora ledare som president John F. Kennedy, Martin Luther King och Robert F. Kennedy fick sätta livet till. Fortfarande finns starka motsättningar, bl. a. mellan motståndare och förespråkare till abort samt genom misstro mot landets muslimer efter terrordåden 9/11 2001.

Som besökare till USA behöver man endera mycket gott om tid alternativt tillfälle att återkomma för att “beta av” olika områden. Varje delstat har gott om sevärda resmål med Klippiga Bergen, Niagarafallen och Disneyworld som några exempel på de mest besökta. Likaså finns ett stort antal av städer som alla har sin egen särprägel och olika dragplåster. New York, Chicago, Boston och Los Angeles är några av dessa som alla är väl värda ett besök.